Návštěvní dny

Školku lze navštěvovat také nárazově, aby si děti i rodiče naši školku vyzkoušeli a zjistili, jestli jim vyhovuje. Nárazová docházka je možná max. po dobu dvou měsíců.

Individuální platba je 200 Kč/den.

V případě včasného nahlášení zajistíme oběd, jinak si můžete oběd přinést vlastní.