Hygiena a bezpečnost

 

Hygiena

se bude řídit Metodickým materiálem projednaným na Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje: hygiena.pdf (51010)

 

Bezpečnost

je zjištěna pravidly, jejichž dodržování je důsledně dodržováno ze strany pedagogů. Jejich opakované nedodržování může vést až vyloučení z klubu.

 

Pravidla v zázemí:

- Neběhat s nářadím.

- Věci z tvořivých koutků mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.
- Dáváme pozor na horká kamna.
- Nelezeme na hromadu dříví.
- Ohniště: okolo ohniště je vnitřní a vnější kruh, do kterého děti nevstupují. U ohně je vždy s dětmi přítomen pedagog případně rodič. Veškerá manipulace s ohněm je dovolena dětem až po domluvě s pedagogem (přikládání do ohně, opékání, zapalování a hašení ohniště.)

- Je zakázáno napalování klacků v ohništi, manipulace se železnými pruty na opékání špekáčků

- Manipulace s klacky jen o délce, kterou je dítě schopno kontrolovat. Klacky se nesmí dávat do výšky obličeje.

- Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti (př. vaření, řezání dřeva, topení v kamnech atd.)

- Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti pedagoga jsou vítány v

době, kdy se pedagog nevěnuje dětem (případně po předání dětí) nebo na společných schůzkách.
Pravidla v lese:
- čekáme se na domluvených místech
- na zavolání jménem vždy odpovíme
- nelezeme na hromady dřeva
- plody lesa jíme pouze po svolení pedagogem
- s klacky manipulujeme pod úrovní očí
- zkoumaných hub se nedotýkáme holou rukou, pouze klacíkem nebo rukavicí