"Napříč věky, spojení generací" 2016

 

Projekt  podporuje pravidelná setkávání lidí různých generací. Potkat se, pomoci nejmladším i těm nejstarším porozumět si a společně objevovat své zajímavé světy. Učit děti úctě ke stáří či naopak předat něco z jejich energie a živelnosti těm starším.

Projekt se zaměřuje na setkávání dětí a seniorů. Děti z naší lesní mateřské školky budou pravidelně (1x za měsíc) navštěvovat Domov pro seniory ve Strážnici a společně budou prožívat chvíle vzájemného sdílení. V plánování aktivit se budou střídat děti a senioři. Jednou připraví program děti, jindy senioři. Činnosti volíme takové, aby obě skupiny bavily a zároveň měly možnost při činnosti předat něco ze sebe.

Chceme také zapojit seniory ze Bzence do činnosti a aktivit naší lesní mateřské školky,  a to formou pozvání na školkové slavnosti a procházky. Dále bychom rádi mezi seniory našli spolupracovníka, který by rád za dětma docházel do školky na odpoledne, ať již pravidelně, nebo nárazově. Může se zapojovat např. čtením příběhů po obědě, asistencí při odpolední tvorbě atp.

Aktivity se seniory z domácího prostředí, z komunity

- slavnosti ve školce

V lesní mateřské školce pořádáme pravidelně i slavnosti pro rodiče a veřejnost. Na tyto slavnosti chceme pozvat i seniory z domácího prostředí ve Bzenci.

 

- procházky

Na společných procházkách mohou děti seniorům předat něco ze své živelnosti. Děti se mohou naučit respektu a trpělivosti k méně pohyblivým lidem.

 

- odpolední návštěvy školky

Čtení, asistence při výtvarné činnosti, hraní si s dětmi, povídání….

 

Aktivity se seniory v ústavní péči:
- výtvarné tvoření
Budeme tvořit volně s použitím různých materiálů a technik. Procvičíme jemnou motoriku a barevné a estetické cítění. Důležitý je pro nás prožitek při tvorbě, ne hotový výrobek. Tvořením při příležitosti svátků si připomeneme tradice a dávné zvyky.
- ruční práce - pletení, tkaní na malém tkalcovském stavu
Babičky mohou dětem ukázat dnes již málo praktikované ruční práce (pletení, háčkování). Děti mohou zase přinést jednoduché tkalcovské stavy a společně vytvořit látku. Opět je pro nás důležitý proces, ne výrobek. Procvičíme jemnou motoriku a zároveň při spolupráci bude docházet ke komunikaci dětí se seniory, kteří jim mohou předat něco ze svých zkušeností a dovedností.
- hudba - zpívání, hraní na jednoduché hudební nástroje
Budeme společně zpívat písničky dětí nebo nám mohou senioři zazpívat jejich písně, které mají rádi. Budeme při tom hrát na kytaru a používat jednoduché hudební nástroje, jako jsou např. orffovy hudební nástroje.  Procvičíme rytmus a rozvineme hudební cítění. A dále chceme použít harmonizační zvonkohry, které mají terapeutické účinky. Zvonkohry lze použít k relaxaci, harmonizaci, léčení, zvukové meditaci, vibrační "očistě" prostoru, narušení nefunkčních energetickcýh polí v prostoru i energ.polí člověka.

- čtení a vyprávění příběhů
Touto aktivitou chceme opět zapojit aktivně obě skupiny. Senioři vyprávěním o dobách jejich mládí dětem předají ponětí o jejich kořenech a způsobu života před mnoha lety. Připomínat si minulé doby je vhodné právě v době plné techniky a odcizení.
- divadélko

Opět budou zapojeny obě skupiny, divadélko si připraví jak senioři pro děti, tak děti pro seniory. Nebo můžou hrát společně.
- společenské hry

Procvičíme paměť a mozkové funkce. Děti se mohou od seniorů naučit hrát některé hry.
- cannisterapie

V rámci projektu pozveme do Domova důchodců cannisterapeutického psa, který pomůže dětem i seniorům při navazování kontaktu.
- vaření, pečení

Budeme vařit staré recepty, ze kterých pak vznikne kuchařka. Péct budeme hlavně k Vánocům a Velikonocům. Vhodně si tak připomeneme tradice.
- procházky

Na společných procházkách mohou děti seniorům předat něco ze své živelnosti. Děti se mohou naučit respektu a trpělivosti k méně pohyblivým lidem.

 

Projekt podpořila nadace Agrofert