2016 "S dětmi v přírodě a zodpovědně"

Věcný popis navrhovaného projektu. 

Uveďte strukturovaný přehled aktivit vedoucích k dosažení cílů projektu včetně jejich harmonogramu. Součástí věcného popisu projektu je i způsob jakým budete o projektu informovat (zajištění publicity projektu). 

a) Tvorba vzdělávacího environmentálního programu lesní MŠ Petrklíč:

Ve vzdělávacím programu jsou začleněny aspekty environmentálního vzdělávání a výchovy do všech výchovných metod a forem. Program zdůrazňuje přímé poznávání okolního prostředí, kontakt dětí mezi sebou a s živou přírodou a vytváření kladného

vztahu k přírodnímu prostředí. Součástí je také využití programů center a středisek ekologické výchovy. využívat prostředí mateřských škol ke spolupráci s rodinami, vytvářet návyky zdravého životního stylu

Témata:

1) Rostliny:

- péče o zahradu (sázení semínek, péče o rostlinky, sklizen, vaření jídla, kompostování), 

- sázení jedlých stromů, keřů

           -  "Od semínka k nitce" - celoroční projekt na zpracování lnu

2) Les:

 - každodenní pozorování a zažití proměn přírody, návyky chování v přírodě, v lese s ohledem na rostliny, zvířata v lese žijící, čištění lesa

- Celoroční projekt - pozorování jednoho stromu

- výroba mapy lesa (v podstatě to ,co už jsme dělali s okolím, jen zaměřit na detaily lesa)

3) Zvířata:

* Hmyzí domečky (výroba, pozorování)

- Mokřad - pozorování vodních živočichů v různých stádiích a v různých ročních obdobích

- Ptačí budky - výroba budek a pozorování obyvatelů budek - může být celoroční projekt

- Veverčí domečky - výroba domečků a pozorování jejich obyvatelů

- Péče o zvířátka v lese - krmivo do krmelců

- ukázka a povídání o ohrožených zvířatech- fotky slepených křídel ptáků, zabíjení slonů pro kly ..s návazností na pochytání pytláků (běhací hra..)

4) Živly, planeta Země

- výroba modelu sluneční soustavy ve zmenšeném, ale skutečném poměru

- malá meteorologická stanice (srážkoměr, ph měření a jeho dopad, vítr)

- ukázka využití sluneční a větrné energie 

- příběh kapičky s návštěvou úpravny a čističky

5) Ochrana životního prostředí

- hry na třídění odpadu, výroba třídících nádob, případně i jejich prodej na jarmarku, ukázka rozkladu odpadu v přírodě (zakopat několik věcí a po čase zkusit vykopat, co zůstalo a v jaké podobě). přiřadit výrobky k surovinám z přírody, které k tomu použijeme, praktická ukázka ekologické stopy..např. nastartování auta s bílou ponožkou na výfuku, zkusit vyprat skvrnu od oleje, nafty, hlíny..s přirovnáním, co v přírodě ,ozdobení stromku na Vánoce zvířatům, ,mikroskopem zkoumání vodních blešivců..

b) Ekologický provoz v zázemí školky - v zázemí školky aplikovat prvky ekologického provozu, které budou v každodenním životě děti  vést k odpovědnému chování: 

-     kompost - výroba kompostéru

* Třídění odpadu, předcházení jejich vzniku - recyklovatelný obalový materiál na svačiny

* Recyklace - pořízení třídících nádob

* Permakulturní zahrada - vysázení rostlin vzájemně se podporující v růstu

* Zdravé stravování - vaření z místních, domácích surovin

* Zelená lékárna - využití, pěstování léčivých rostlin

* Kompostovatelná toaleta

* Šetření vodou - omezené množství vody na den (barely), ekologické mycí prostředky

c) Exkurze, výlety: 

* VIS Bílé Karpaty

* REC group

* Zeměloď

* Přespání v lese s povídáním o hvězdách

* návštěva psího útulku a výchova k zodpovědnosti za domácí zvíře

* Hrubá Vrbka - ekofarma

* Buchlovice - záchranná stanice

d) akce pro rodiče a veřejnost:

* workshop Vrbičkové stavby

* Běh lesem" - akce pro veřejnost zaměřená na vědomé vnímání přírody a pohyb v ní.

* Přespání v lese

* Workshop - výroba hraček ze dřeva

* Workshop na zpracování lnu

e) Environmentálně zaměřený zájmový kroužek: "život v lese", "Lesní tvořivý klub" - landart...