Přednáška s Terezou Vošáhlíkovou, předsedkyní Asociace lesních mateřských školek na téma "Lesní mateřské školky v praxi". Odpovídá tam na spoustu praktických otázek týkajících se hygieny, stravování, programu, zázemí, apod. Velmi inspirativní!

https://www.youtube.com/watch?v=WjciHPLP2rI

Proč lesní mateřskou školku

„venku za každého počasí“
„bez zdí a plotů“
„není špatné počasí, pouze špatné oblečení“

V březnu 2013 zveřejnilo Ministerstvo školství výsledky svého průzkumu jedné pražské lesní školky. Výsledkem bylo shledání, že lesní MŠ připraví děti na školní docházku stejně kvalitně, jako klasická MŠ. Děti z lesní školky navíc měly výbornou motorickou zdatnost a pevnější zdraví. Ministerstvo proto podpoří vznik lesních tříd u klasických mateřských škol. Výtah z dokumentu MŠMT k tomuto tématu si můžete stáhnout a přečíst zde. Závěrečný_material_MSMT Reportáž ČT ke stejnému tématu můžete shlédnout zde (cca od 6. minuty)

 

Myšlenka lesní mateřské školky

Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti ve věku tří až šesti let, které jsou nejčastějšími návštěvníky lesních MŠ, najdou v přírodě to, co právě potřebují. Energií nabití ďáblíci přeskakují překážky, běhají a lezou tam, kam si ještě troufnou. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde si tiché místo, odkud může pozorovat ptáky ve větvích nebo pilné mravence.Pedagogové připravují program, který přirozeně navazuje na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou pod širým nebem. Pomůckami jsou často přírodniny – klacík jako tužka na kreslení v písku, kamínky jako hudební nástroj nebo počitadlo. Děti mohou poznávat všemi smysly – jak voní letní louka, jak zní různé druhy dřeva. A společně s učiteli přemýšlí a pozorují, pro koho má luční kvítí a plody lesa význam, poznávají vlastní hranice a rozvíjejí přátelství ve hrách, které mají v lese nekonečně mnoho podob. Neznamená to však, že děti z lesní MŠ nepoznají „výdobytky civilizace,“ naopak. V zimě si děti uvědomí krásu teplého domova, po celý rok cestují veřejnou dopravou za různými návštěvami a účastní se kulturních a jiných společenských událostí ve svém okolí. Lesní mateřská škola také vytváří různé slavnosti a jarmarky pro veřejnost.Zásadou v lesních MŠ je menší počet dětí na pedagoga než je tomu v klasických MŠ. Optimální počet je patnáct až dvacet dětí doprovázených vždy nejméně dvěma dospělými.

 

Cíle lesní mateřské školky obecně (podle Terezy Vošahlíkové):

- rozvíjet motoriku prostřednictvím rozmanitých podnětů a možností k pobytu v přírodě
-prožít rytmus změn ročních období a přírodních jevů
- podpořit smyslové vnímání přímou zkušeností
- učit se celostně, tzn. všemi rovinami vnímání
- zažít rostliny a živočichy v jejich původním životním prostředí
- naslouchat a pomoci druhému- prožít ticho a naučit se být citlivější k mluvenému slovu
- poznat hodnoty přírodního společenství a hodnoty lidské společnosti

 

Výhody lesních MŠ a pozitiva častého pobytu v přírodě

Výhodou lesních mateřských škol jsou nižší náklady při jejich vzniku i provozu. Tudíž mohou vznikat prakticky všude. Důležitou podmínkou jejich vzniku bývá vzájemná výpomoc ze stran rodičů a veřejnosti. Lesní MŠ nabízejí řešení tam, kde je velká poptávka po MŠ a nízká nabídka. Také vycházejí vstříc rodičům, kteří hledají „alternativnější“ způsoby výchovy a uvědomují si neoddělitelnost výchovy a úzkého vztahu dětí k přírodě. Příroda se tedy v lesních MŠ stává hlavním pedagogem, jenž učí děti chápání v širších souvislostech. Je to příroda ve spolupráci s pedagogy, která pomáhá u dětí rozvíjet důležité kompetence jako je kreativita, sociální dovednosti, schopnost plánování, vytrvalost, sebedůvěra, schopnost koncentrace a také další, které spadají spíše do kategorie neměřitelných veličin. Jsou to semínka, která jednou vyraší v podobě morálních hodnot, estetického cítění či vědomí řádu. V neposlední řadě je to větší tělesná zdatnost a dobrá imunita, jenž je nejlepší prevencí nemocí.

 

Z historie lesních mateřských škol

Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávání, v Západní Evropě dnes již velmi rozšířeným. Jejich vzniku a rozšíření se napomohly první iniciativy nadšených maminek ve Skandinávských zemích v padesátých letech minulého století. Dnes se myšlenka lesních mateřských škol rychle šíří. Například v sousedním Německu je jich již kolem tisícovky. V České Republice se můžeme zatím těšit prvním vlaštovkám. Více na www.lesnims.cz .

V březnu 2013 zveřejnilo Ministerstvo školství výsledky svého průzkumu jedné pražské lesní školky. Výsledkem bylo shledání, že lesní MŠ připraví děti na školní docházku stejně kvalitně, jako klasická MŠ. Ministerstvo dále podpoří vznik lesních tříd u klasických mateřských škol. Výtah z dokumentu MŠMT k tomuto tématu si můžete stáhnout a přečíst zde. Závěrečný_material_MSMT