Lidé v Petrklíči

Renata Oharková - hlavní pedagog

 

Pedagog Josefína Filípková

Vystudovala sociální a pastorační práci na ETF UK v Praze a Sociální práci a pedagogiku na VOŠ Jabok v Praze. Pracovala mimo jiné jako výkonná instruktorka na seznamovacích kurzech, lektorka primární prevence sociálně patologických jevů a dále jako sociální pracovnice na MěÚ Veselí nad Moravou na oddělení hmotné nouze. Jako dobrovolnice má zkušenosti s humanitární prací v Ústavu sociální péče na Ukrajině a letité zkušenosti se skautingem - deset let pracovala jako hlavní vedoucí světlušek (1 st. ZŠ), vedoucí na prázdninových táborech. Mimo skautské kurzy má zdravotnický kurz, kurz Primární prevence sociálně patologických jevů a kurs Montessori: smyslová výchova a praktický život. Má tři děti.

 

Předseda spolku Marcela Jahodová  - spoluzakladatelka, fundraiserka, účetní